จังหวัดเชียงรายจัดพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 คืนแรก

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 คืนแรก

เมื่อค่ำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่บริเวณลานกลาง 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พระเถรานุเถระ ฝ่ายการคณะสงฆ์ พระภิกษุสามเณร รวมทั้ง นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ตลอดทั้ง คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด พุทธศาสนิกชนคณะศรัทธา ศิษย์ยานุศิษย์ ทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ร่วมในพิธีนี้ด้วย

โดยการประกอบพิธีเริ่มเมื่อ เวลา 19.30 น. คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่บริเวณพิธีประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 8 รูป สวดพระอภิธรรม พิธีกรสงฆ์อาราธนาธรรมพระสงฆ์เถระแสดงพระธรรมเทศนา ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยประเคนไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำสดับรับพร ต่อจากนั้น กล่าวคำแผ่เมตตาและกราบลาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 (ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ) ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ฝ่ายการคณะสงฆ์ได้กำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร)
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พระธรรมราชนุวัตรได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการอาพาธมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ด้วยโรคทางตับ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 ถือเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยสิ่งที่พบเห็นได้อย่างเด่นชัด คือการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การสร้างพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กลับมาเป็นศิลปะล้านนาในยุคครูบาศรีวิชัยอีกครั้ง สร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จนเป็นต้นแบบที่ดีแก่จังหวัดอื่น ๆ มาตราบถึงปัจจุบัน

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/03/63