พะเยา…ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ ที่ จ.พะเยา…

พะเยา…ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ ที่ จ.พะเยา…

วันที่ 19 มี.ค. 62 พลอากาศตรีพิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วยพ.อ.วันชัย เยี่ยมสวัสดิ์ นายทหารรักษาความปลอดภัย 904 และคณะฯ ได้เดินทางมาที่วิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจพื้นที่รับเสด็จ ตามร่างกำหนดการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพญางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งประกอบด้วย ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ และที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , พลตรีเศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , พลตำรวจตรีอดุลย์ ดรุณเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการเตรียมการรับเสด็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยสูงสุด

 

ร่างกำหนดการในช่วงเช้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพญางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาจำนวน 4,391 คน หลังจากนั้น จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คู่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา จากนั้นจะเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ต่อที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยปุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ และที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา