กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร ร่วมจิตอาสาฯและหน่วยงานหลายภาคส่วนจัดกิจกรรม “ล้างวัดลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)” ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร ร่วมจิตอาสาฯและหน่วยงานหลายภาคส่วนจัดกิจกรรม “ล้างวัดลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)” ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 19 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รองผอ.รมน. จ.กำแพงเพชร (ท) พร้อมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) จ.กำแพงเพชร และสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนร่วมกับจิตอาสา ต.นครชุม อ.เมืองจ.กำแพงเพชร, กกล.รส. จ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “ล้างวัดลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5)” โดย ศปภ.เขต8และปภ.จ.กำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าจ.กำแพงเพชรและพ.อ. วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน. จ.กำแพงเพชร (พ) เป็นประธานโดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมประมาณ 200 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน