สมาคมสตรีธุรกิจเชียงรายมอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนที่ยากจน จำนวน 4 โรงเรียน 50 ทุน

สมาคมสตรีธุรกิจเชียงรายมอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนที่ยากจน จำนวน 4 โรงเรียน 50 ทุน

///////////////////////////////////////
วันนี้ 19 ก.พ.64 เวลา 11.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายดิเรก ไลไธสง ปลัดอวุโสอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ สมาคมสตรีธุรกิจ และวิชาชีพจังหวัดเชียงราย (สธวท.) เชียงราย มอบไออุ่นต้านภัยหนาว ส่งน้องเรียนสร้างคนดีเยาวชนของชาติ มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ยากจน จำนวน 4 โรงเรียน ในเขต ต.โป่งผา และเขต ต.แม่สาย รวมจำนวน 50 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือสังคมส่งเสริมการศึกษา และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบการการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 พร้อมยังมอบผ้าห่มให้ประชาชนอีกจำนวน 40 ผืน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ม.3 บ.ถ้ำเสาหินพญานาค ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน ///////////