มุกดาหาร จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรัง

มุกดาหาร จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรัง
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณสี่แยกเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร 8 ค่าย กว่า 50 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
นายสุริย์ เปี่ยมงาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2564 PEA

จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการมุกดาหาร บ้านสวย เมืองสะอาด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA โดยดำเนินการ ในทุกๆวันศุกร์ ที่1 และ 3 ของทุกเดือน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177