โรงเรียนอนุบาล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม”เปิดบ้านวิชาการเรียน เล่น เน้นกระบวนการเปิดบ้านอนุบาลจอมบึง

จ.ราชบุรี/โรงเรียนอนุบาล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม”เปิดบ้านวิชาการเรียน เล่น เน้นกระบวนการเปิดบ้านอนุบาลจอมบึง

เมื่อวันที่19ก.พ.2563เวลา10.00น.ที่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเรียน เล่น เน้นกระบวนการเปิดบ้านอนุบาลจอมบึงจ.ราชบุรีมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการการทำหมันลิงถ้ำจอมพล การทำงานร่วมกัน การดูแลรักษาป่าไม้ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนระดับอนุบาลให้ได้เรียนรู้ แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะแก่เด็กนักเรียนอนุบาลให้รู้จักการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าทางสังคมต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน