จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2564 พัฒนางาน พัฒนาศักยภาพ

จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2564 พัฒนางาน พัฒนาศักยภาพ

วันที่ ( 18 ธ.ค.63 ) ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ทแอนสปอตคลับ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ครั้งที่ 1/2564 โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 นางสุนิฌาน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ

และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 กระชับสัมพันธไมตรีซึ่งการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 3 ครั้งที่ 1/2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน ประกอบด้วยกาชาดจังหวัด 7 จังหวัด 1.เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 คน 2.เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 7 คน 3.เหล่ากาชาดระยอง จำนวน 11 คน 4.เหล่ากาชาดจังหวัดตราด จำนวน 11 คน 5.เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 คน 6.เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 คน 7.เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จำนวน 29 คน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก