วิทยาลัยช่างศิลป์พร้อมเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมทำโป่งดินเทียม

วิทยาลัยช่างศิลป์พร้อมเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมทำโป่งดินเทียม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่าเขาใหญ่ ตำบลเนินหอม ด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระหว่างเส้นทางการเดินไปยังจุดพิกัดตำแหน่งที่ เหมาะสมในการสร้างโป่งดินเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าบริเวณ กม.14 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับ นักศึกษาและคณะอาจารย์ อย่าง ยั่งยืน และได้ดำเนินการทำโป่งดินเทียมพร้อมกัน 4 จุดด้วยกัน โดยนาย สุรัตน์ มนอยู่พะเนาว์ (หัวหน้าหน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชญ12 เนินหอม) กล่าวว่า ปัจจุบันสัตว์ป่า ลงไป นอกอุทยานจำนวนมาก แล้วไปทำลายพืชสวนของชาวบ้านหลายหลังคาเรือน

ให้ได้รับความเดือดร้อน ทางเครือข่ายร่วมกับอุทยานจึงได้สร้างแหล่งอาหาร เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าออกไปด้านนอกบริเวณอุทยาน จึงได้ทำโป่งดินเทียม เพื่อเป็นการดักสัตว์ป่าไม่ให้ลงไปสร้างความเสียหาย พืชสวนของชาวบ้าน และนาย อภินันท์ ดามะอู่ (รองอำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ฝ่ายกิจการนักศึกษา) ได้กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ได้นำนักศึกษาชั้น ปวช ปีที่2 เข้ามาทำ โป่งดินเทียม ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วิทยาลัยของเราก็ส่งเสริมในด้านนี้อยู่ตลอด ด้านนาย วีระพันธ์ พรหมบุตร ( สารวัตรกำนัน และเครือข่าย เฝ้าระวังสัตว์ป่า) กล่าวว่า ในทุกๆปีก็จะมีสัตว์ป่าลงไปทำลายพืชสวนชาวบ้าน แต่ ในพื้นที่ แก้ปัญหาโดย ไม่ใช้ความรุนแรง ปัญหาของช้างและชุมชนต้องอยู่ร่วมกันได้ และมองถึงผลระยะยาวในการแก้ปัญหาสัตว์ป่า
และลดปัญหาสัตว์ป่าลงมากัดกินพืชสวนของชาวบ้านอีกต่อไป

ข่าว
อลงกรณ์ กิตติมานนท์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี