จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 96 (TBC-96)

จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 96 (TBC-96)

เช้าวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสะพานข้ามจุดผ่านแดนถาวรอำเภอแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก เมียนมา พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (อำเภอแม่สาย) ฝ่ายไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พันโท เบี้ยโส่งอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 293 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา (จังหวัดท่าขี้เหล็ก) พร้อมคณะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ในฐานะประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย ครั้งที่ 96 (TBC-96) โดยฝ่ายไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ

หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมมคำหมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามกำหนดการอย่างเป็นทางการของจังหวัดเชียงราย

สำหรับการประชุมดังกล่าว ฝ่ายไทยมีข้อหารือต่อฝ่ายเมียนมา เกี่ยวกับเรื่องการขอความร่วมมือการติดตามบุคคล และผู้กระทำความผิด ตามที่ฝ่ายไทยได้ประสานฝ่ายเมียนมา ขอให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดกฎหมายประเทศไทย และหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ่ายไทยขอทราบความคืบหน้าในการติดตามตัวจำนวน 3 คดี ดังนี้ 1.คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ต้องหาจำนวน 4 คน
2. คดียาเสพติด (แก๊งโก๋แก่มันทุกเม็ด) ผู้ต้องหาจำนวน 5 คน
และ 3. คดีพยายามฆ่าผู้อื่น บุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธปืนในเวลากลางคืน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ต้องหาจำนวนคน 1 คน และขอความร่วมมือให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็ก และรถบัสนักท่องเที่ยวไปใช้สะพานฯ แห่งที่ 2 กับขอให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็กเข้ามายังฝั่งไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เฉพาะขาเข้าประเทศไทย) เพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย และให้รถบัสนักท่องเที่ยวผ่านเข้า – ออก ทางสะพานฯ แห่งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหารถติดบริเวณสะพานมิตรภาพข้ามน้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยที่ประชุม ยังได้กำหนดจัดงาน เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทย – เมียนมา สาขาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020” ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเมียนมาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตขยายการเปิด – ปิดจุดผ่านแดนถาวร เมียนมา – ไทย (สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2) จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 21.00 น. (เวลาไทย) ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาไทย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่ของทั้ง 2 ประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาในการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 PM 10 และ AQI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรทั้งสองประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สาย และจังหวัดท่าขี้เหล็กด้วย ฝ่ายไทยจึงขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมา เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้ราษฎรงดเว้นการเผาทุกชนิด บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน และเรื่องสุดท้ายขอบคุณฝ่ายเมียนมา ที่อนุมัติให้รถรับ-ส่ง นักเรียน และรถฉุกเฉิน ผ่านแดนโดยใช้สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อีกด้วย

ซึ่งการพบปะเจรจาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยบนพื้นฐานของมิตรภาพและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/12/62