จิตอาสาพระราชทาน ” ทำความดีด้วยหัวใจ ” !! นายกฯนครแหลมฉบังร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

จิตอาสาพระราชทาน ” ทำความดีด้วยหัวใจ ” !! นายกฯนครแหลมฉบังร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้( 18 ต.ค.)ที่ วัดเขาบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
้เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยความมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ได้รับเกียรติจาก ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้