ร้อยเอ็ดพัฒนาชุมชนจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน3หมู่บ้านร่วมกิจกรรม5ผลิตภัณฑ์เด่น ฟอสซิลไดโนเสาร์130ล้านปีพร้อมโชว์อีกครั้ง 19-23 กย 62 บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสัน ร้อยเอ็ด /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dumnern-sutap-sriprai-kanit-bopit-kulsak-komgrich/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดพัฒนาชุมชนจัดโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่ากุงอ.ศรีสมเด็จบ้านป่านอ.จังหารและบ้านโนนใหญ่อ.โพธิ์ชัย5ผลิตภัณฑ์เด่นชมบุโรพุทโธพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ฟอสซิลไดโนเสาร์130ล้านปีพร้อมโชว์อีกครั้ง 19-23 กย 62 บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสัน ร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dumnern-sutap-sriprai-kanit-bopit-kulsak-komgrich/0817082129-ข่าว


/PALANCHAI TV/ชสอท./ท่องเที่ยวโดยชุมชน3อำเภอ3หมู่บ้านแชมป์5ผลิตภัณฑ์เด่นฟอสซิลไดโนเสาร์130ล้านปี/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ-คณิต-บพิตร-คมกฤช-ศรีไพร-กูลศักดิ์/0817082129-รายงาน

เมื่อวานนี้ 17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8:00 น พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดย นายชำนาญสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พาคณะท่องเที่ยวโดยชุมชนโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วย ส่วนราชการพัฒนาชุมชน 5 อำเภอ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน จำนวน 30 คน โดยการประสานงานของนางสาววิมลลักษณ์ ปัญญาวิภาส ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้ เดิน ทางโดยรถตู้ 3 คัน นายสมนึก บุญศรี ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท./MOITC/PALANCHAI TV และคณะร่วมทัวร์ด้วย เพื่อเยี่ยมชมโปรแกรมการท่องเที่ยว5 อำเภอ 5 แชมป์กิจกรรมเด่นที่น่าสนใจ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วม รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้ 17 กย 62 ที่ 3อำเภอ 3หมู่บ้าน คือ ที่บ้านป่ากุง หมู่ 11 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านป่าน ม.6 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร และบ้านโนนสูง ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ล้วนแล้วแต่เป็นของ ดีเด่นเฟ้นแล้วเป็นแชมป์ พร้อมโชว์อีกครั้ง 19-23 กย 62 บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสัน ร้อยเอ็ด

ไปที่ บ้านป่ากุง หมู่ 11 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนิท หงส์อุดร รองปธ.สภา ทต.ศรีสมเด็จ พาเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ เจดีย์ทรายบุโรพุทโธ หลวงปู่ศรีมหาวิโร โรงสีข้าวมือหมุน นวดและอบสมุนไพร
ที่บ้านป่าน ม.6 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร นายประเสริฐ อินทศร อายุ70ปีปราชญ์ชาวบ้าน นายประยูร โสคำแก้ว สท.ทต.ดงสิงห์ นำเที่ยว โปรแกรมอาทิ คล้องแล้วสวย นั่งแล้วรวย ทอแล้วรวย คั่วแล้วมัน หาปลาน้ำชี เสือนอนกิน รำพื้นบ้าน นั่งรถอีแต๋นบ้านป่าน
ส่วน บ้านโนนใหญ่ ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย นายเฉลิมเกียรติ โพธิกุล กรรมการฯ ต้อนรับ พร้อมรำพื้นเมือง เต้นบาร์สโลป พระปัญญษาทีโป(นายคำพันธ์ ) นายอำคา แสนสัญญา อายุ 70 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน นาย ชมฟอสซิลไดโนเสาร์ 130 ล้านปี โปรแกรมผลิตภัณฑ์ หมอน ผ้าจากใยผ้า จับบ่อวางฮ้างบ่อเป็น ตะกร้าเอ็นพลาสติก โนนใหญ่น่านอน ช้อปของดีเมืองโพธิ์ชัย บายศรีสู่ขวัญ พาข้าวแลง อิ่มคักคัก รับของฝากลาแล้วเด้อ ขอบคุณหลาย ซิมาหาใหม่เด้อ ซำบายดี.

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รองประธาน/สุเทพ ลอยแก้ว-เลขา/ร.ต.อ.คณิต ไชยจันทร์-บพิตร จำปา- ศรีไพร ทูลธรรม-กูลศักดิ์ แสงศักด์-คมกฤช พวงศรีเคน/บริหารชมรมฯ/0817082129-รายงาน