จะดูแลเป็นเพื่อนกัน ” ทหารปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดบรรเทาสารภัยหมอเดินเท้าออกแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก

” จะดูแลเป็นเพื่อนกัน ” ทหารปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จัดชุดบรรเทาสารภัยหมอเดินเท้าออกแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย และชุดหมอเดินเท้า ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ แจกยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ บ้านชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 หลังคาเรือน

ทั้งนี้ ชาวบ้านผู้ประสบภัยบ้านชุมแสงสงคราม ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างก็ขอบคุณที่ เจ้าหน้าที่ทหารมามอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และนำยารักษาโรคมาให้ พร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่ทหารร่วมรับทานอาหารด้วย ชาวบ้านชื่นชมพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ทหารอย่างเป็นกันเองและขอบคุณอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือและให้กำลังชาวบ้าน

ส่วนแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ตำบลชุมแสง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลมาจาก จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณน้ำลดลงจากเมื่อวาน ประมาณ 40 เซนติเมตร