สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดคอร์สฝึกอบรม New Normal ร้านเสริมสวยหลัง COVID-19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดคอร์สฝึกอบรม New Normal ร้านเสริมสวยหลัง COVID-19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เปิดฝึกอบรม New Normal ร้านเสริมสวยหลัง COVID-19 เพิ่มทักษะฝีมือ ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ทั้งทางด้านสระ ตัด ดัด ซอย และทำสี ให้กับผู้ประกอบการร้านทำผม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดระยอง

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม New Normal ร้านเสริมสวยหลัง COVID-19 กล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรัฐที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนจากทุกภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ให้สามารถฝึกอบรมได้ภายใต้มาตรการที่กำหนด สถาบันจึงได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 9 สาขา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 250 คน โดยอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คือ กลุ่มร้านเสริมสวย

ซึ่งสถาบันฯ ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างแต่งผมมืออาชีพ (Professional hair stylist course) ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน และช่างทำผมจากทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือ ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ทั้งทางด้านสระ ตัด ดัด ซอย และทำสี ให้สามารถฝ่าวิกฤต ปรับตัว ฟื้นธุรกิจ และกลับมาเปิดให้บริการร้านเสริมสวยอีกครั้ง เป็นการสร้างความมั่นใจในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบการเองภายใต้ New Normal อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยสร้างรายได้ เลี้ยงปากท้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของร้าน ช่างทำผม พนักงานร้าน และครอบครัว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดระยอง
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ