อำเภอสบเมยพบสุกร ( หมู ) ตายเป็นเกลื่อนมากกว่า 300 ตัว ชณะที่เจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอสั่งฝันกลบห้ามโยกย้ายหรือนำมารับประทานเด็ดขาด

อำเภอสบเมยพบสุกร ( หมู ) ตายเป็นเกลื่อนมากกว่า 300 ตัว ชณะที่เจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอสั่งฝันกลบห้ามโยกย้ายหรือนำมารับประทานเด็ดขาด

เมื่อสันที่ 18 สิงห่คม 2563 ผู้สื่อช่าวได้รับการเปิดเผยจากนายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ รองนายก อบต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ว่าได้เกิดโรคระบาดของสุกร ในหมู่บ้าน ที่ราษฎรได้เลี้ยงไว้ มีหมูป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ และได้มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสบเมย เพื่อเข้ามาตรวจสอบ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำ ให้ควบคุมพื้นที่สกัดฆ่าฝังกลบ

ไปแล้วเกือบ 300 ตัว เพื่อป้องกันการระบาด พร้อมกับให้คุมการอพยพเคลื่อนย้ายสุกรในเวลานี้ ขณะ้ดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมดับ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สามแลบ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสบเมย เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยารับค่าชดเชยแก่เจ้าของสุกรเป็นระดับต่อไป
อย่างไรก็ตามส่วนสาเหตุที่สุกรของประชาชนตายหมู่แบบนี้ไม่เคยปรากฎขึ้นมาก่อย่าง ทั้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะนำตัวอย่างเนื้อสุกรที่เสียชีวิตในครั้งนี้ ไปตรวจสอบพิสูจน์ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไร