กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดน ไทย – มาเลเซีย

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดน ไทย – มาเลเซีย

ประจำปี 2562
วันนี้ 18 สิงหาคม 2562 พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 กล่าวว่า ด้วยนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยงานป้องกันชายแดน จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 404 จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมโดยแท้จริง พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เสริมสร้างและพัฒนาให้พี่น้องหมู่บ้านชายแดนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้พี่น้องประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ สามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ ตลอดจนการช่วยเหลืองานทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกัน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน โต๊ะอิหม่าม และพี่น้องประชาชนจากบ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายประเทศไทยให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนจากบ้านลูโบ๊ะซีเร๊ะ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และได้นำคณะและผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยให้คณะฯ ได้ฝึกทำสบู่ และปุ๋ยหมัก พร้อมเยี่ยมชมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยรอบ ซึ่งมีการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ เช่น ตะไคร้ เสาวรส มะม่วง พริก มะละกอ กล้วย และบ่อดินเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น
นอกจากนี้ พ.อ.ทวีพร คณะทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้สานสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแข่งขันกีฬาร่วมกัน การฝึกผสมร่วมไทย-มาเลเซีย และการลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล