ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันนี้ (18 สิงหาคม 2562) เวลา 06.30 น. ณ บริเวณลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมตักบาตร โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณรจากวัดบ้านเปลือยใหญ่ จำนวน 29 รูป มารับบิณฑบาต

โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
อรรถวุธ ทัพโพธิ์-เลขา ผวจ.รอ./ภาพ