ปราจีนบุรีวันนี้ ดร.สฤษ์ดิ์ บุตรเนียร ส.ส ปราจีนบุรีเขต 3 เข้าร่วมประชุม อสม ที่ตำบลบ่อทอง ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำร่องโครงการ ลดโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้กลุ่ม อสม ลดและงดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอย พระดำเนินชีวิตประจำวันแทน say NO To PLASTiC .Reduce สด..Reuse ซำ..Recycle มาทำใช้ใหม่

ปราจีนบุรีวันนี้ ดร.สฤษ์ดิ์ บุตรเนียร ส.ส ปราจีนบุรีเขต 3 เข้าร่วมประชุม อสม ที่ตำบลบ่อทอง ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำร่องโครงการ ลดโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้กลุ่ม อสม ลดและงดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอย พระดำเนินชีวิตประจำวันแทน say NO To PLASTiC .Reduce สด..Reuse ซำ..Recycle มาทำใช้ใหม

่ ซึ่งท่าน ส.ส สฤษดิ์ บุตรเนียร เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากขยะ และของเสียอันตรายซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน พระสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่วนทางด้าน ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร ยังได้กล่าวอีกว่า หากพี่น้องมีปัญหาอะไร ขอให้แจ้ง และจะหาวิธีแก้ไขให้เลยเร็ว