ร้อยเอ็ด… อป.มช.จัดโครงการทอดเทียนโฮม-ผูกเสี่ยว-ท่องเที่ยงเชิงธรรมฝั่งสปป.ลาว.ครั้งที่ 1.

ร้อยเอ็ด…
อป.มช.จัดโครงการทอดเทียนโฮม-ผูกเสี่ยว-ท่องเที่ยงเชิงธรรมฝั่งสปป.ลาว.ครั้งที่ 1.

*วันนี้เสาร์ที่ 17 ส.ค.2562 นายดำเนิน พรมไชยา ประธาน อป.มช.(อาสาประชาสัมพัน์หมู่บ้าน และชุมชน)จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมแฟนเพลงสถานีวิทยุกระจายเสียงความถี่ FM.93.75Mhz.อ.โพธิ์ชัยFM91.75 อ.โพนทอง(เครือข่ายวิทยุประชารัฐ) จัดโครงการนำแฟนเพลงจำนวน 800 คนรถบัส 22 คันข้ามฝั่งตรงด่านมุกดาหารไปยังวัดอบมาพุทธาวาส สปป.ลาวเพื่อทอดเทียนโฮมและผูกเสี่ยวเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นทั้งสองฝั่งให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับการต้อนรับจากญาท่านสมบูรณ์ สิริปัญโย เจ้าแขวงสุวรรณเขตและพี่น้องฝั่ง สปป.ลาวอย่างอบอุ่นยิ่ง
** เปิดตำนานฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ทอดเทียนโฮม ทอดต้นดอกเงิน ฮ้องสรภัญญะ ผูกเสี่ยว ณ วัดอบมาพุทธาวาส แขวงสุวรรณเขต ฝั่งสสป.ลาว ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอีสาน-สปป.ลาวเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสาน-ฝั่งสปป.ลาวที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่งนิยมทำในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา หลังเสร็จพิธีทางศาสนาจะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านได้พูดคุยเยี่ยมยามถามข่าว และประกวดขับร้องสารภัญญะ
***นายดำเนิน พรมไชยา ประธาน อป.มช.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีเก่าแก่ และดีงามพิธีหนึ่งของชาวอิสาน ที่ได้ประพฤติปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ การผูกเสี่ยวนั้น นับว่ามีประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองฯ ทั้งนี้ เพราะการมีเสี่ยว หมายถึง การมีเพื่อนตายที่มีความรัก ความจริงใจ ความเข้าใจต่อกันเป็นอย่างดี นับตั้งแต่ตัวของเสี่ยวเอง ครอบครัวต่อครอบครัวของเสี่ยว หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ซึ่งความรักความเข้าใจจากคำว่า”เสี่ยว”จะช่วยให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขฉันท์พี่น้อง มีอะไรก็สงเคราะห์เกื้อหนุนซึ่งกันและกันการผูกเสี่ยวจึงเท่ากับเป็นการสร้างสรรค์ ความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีระหว่างชนในหมู่บ้าน และในชาติได้เป็นอย่างดี

สุเทพ ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ-รายงาน