ร้อยเอ็ด/… ท่องเที่ยวปันสุขต้อง “พญานาคคู่ “ที่…หมู่บ้านอัคคะ อ.โพธิ์ชัย สุขเมื่อได้มา-สะอาดและปลอดภัยเมื่อกลับบ้าน

ร้อยเอ็ด/…
ท่องเที่ยวปันสุขต้อง “พญานาคคู่ “ที่…หมู่บ้านอัคคะ อ.โพธิ์ชัย สุขเมื่อได้มา-สะอาดและปลอดภัยเมื่อกลับบ้าน

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 17 พ.ค.2563 นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมนายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่…พญานาคคู่ บ้านอัคคะ ต.อัคคะ อ.โพธิ์ชัย
พญานาคคู่ แห่งหมู่บ้านอัคคะคำ ต.อัคคะ อ.โพธิ์ชัย มีเสน่ห์และพร้อมปันสุขผู้มาเยือน แวะชมชิมทุเรียนป่า/เงาะดงแม่เผตช่วงเดือน พ.ค-มิ.ย และ อินทผลัมราคาถูกช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.พร้อมความเป็นมิตรวิถีชีวิตแบบบ้านๆริมถนน R-9 ถนนที่เชื่อมระหว่างภาคอีสานของไทยไปยังมณฑลกว่างซีของจีน โดยผ่านลาวและเวียดนาม

พญานาค: โดยเชื่อว่ำจะเป็นผู้บันดาลให้เกิดความมมั่งคั่ง:เหตุที่ทำให้เกิดเป็น พญานาคนั้น ล้วนเกิดจากอำนาจบุญ คือ ทำบุญเจือไปด้วยราคะ พญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความประเสริฐ ไม่มีบาป เป็นผู้มีจิต บริสุทธิ์กว่าสัตว์อื่นทั้งหลาย พระพุทธศาสนาแยกพญานาคออกเป็น 1,024 ชนิด จัดลำดับชั้น ของพญานาคได้ 4 ตระกูล ตระกูลวิรูปักขะ (มีผิวกายสีทอง) ตระกูลเอราปักถะ (มีผิวกายสีเขียว) ตระกูลฉัพยาปุตตะ (มีผิวกายสีรุ้ง)ตระกูลกัณหาโคตรมะ(มีผิวกายสีดำ) ที่เป็นใหญ่กว่าพญานาคทั้งปวง คือ ตระกูลวิรูปักขะ ที่มีผิวกายเป็นสีทอง…

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน