ผู้ว่าร้อยเอ็ดนำคณะติดตามตรวจโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำยังอำเภอเสลภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวง/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ผู้ว่าร้อยเอ็ดนำคณะติดตามตรวจโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำยังอำเภอเสลภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวง

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำยัง บ้านท่าเยี่ยม – บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ และ บริเวณประตูระบายน้ำ บ้านมะแว และ ห้วยดางเดียว ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง

ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้จังหวัดเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2563 ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2563

โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน
จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ติดตามตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ