จังหวัดจันทบุรี มีร้านค้าธงฟ้า แผงลอยในตลาดสด ร้านโชห่วย หาบเร่ ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” พร้อมให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว กว่า 350 ร้านค้า

จังหวัดจันทบุรี มีร้านค้าธงฟ้า แผงลอยในตลาดสด ร้านโชห่วย หาบเร่

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” พร้อมให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้ว กว่า 350 ร้านค้า

ที่จังหวัดจันทบุรี สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธนาคาร กรุงไทย และ TOT ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และ รับสมัคร ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แบบ one stop service เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ พ่อค้า แม่ค้า แผงลอยตลาดสด ร้านค้าโชห่วย รถเร่ และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ ทั้งร้านขายผักสด ร้านขายผลไม้ ร้านขายเสื้อผ้า เขียงหมูและสิ้นค้าอื่นๆ ให้ความสนใจสมัครแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ซึ่งธนาคารกรุงไทย ได้นำรถเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ เชิญชวนร้านค้าสมัครใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถใช้ได้กับร้านค้า แม่ค้า แผงลอย ในตลาดสดใกล้บ้าน ที่สมัครใช้แอปพลิเคชั่น
ทั้งนี้ในจังหวัดจันทบุรีมีร้านค้า แผงลอยในตลาดสด ร้านค้าธงฟ้า สมัครใช้แอปพลิเคชั่น“ถุงเงินประชารัฐ” ไปแล้วมากกว่า 350 ร้านค้าจากเป้าหมาย 500 แห่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเลือกซื้อสินค้าในตลาดสด ได้หลายแห่ง อาทิ ตลาดวรรณการ ต.พลับพลา / ตลาดน้ำอุ่น ต.เกาะขวาง / ตลาดเจริญสุข ต.ท่าช้าง / ตลาดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน / ตลาดสดกระทิง อ.เขาคิชฌกูฏ / ตลาดป้าปุ้ย อ.แหลมสิงห์ เป็นต้น โดยให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ ป้ายสีฟ้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเป็นอีกทางเลือกให้ร้านค้าและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น // ร้านค้าที่สนใจสามารถสมัคร และโหลดแอพพิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ บนมือถือ ได้ทันที เพียง นำบัตรประชาชน และ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย มายื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีศูนย์บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก