การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี จัดกิจกรรม Chef,s Table Private Dining about Secret of Chan นำเชฟมาสาธิตเมนูอาหารถิ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี

จัดกิจกรรม Chef,s Table Private Dining about Secret of Chan นำเชฟมาสาธิตเมนูอาหารถิ่น

ค่ำวานนี้ ( 15 มิ.ย.62 ) ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม Chef,s Table Private Dining about Secret of Chan นำเชฟมาสาธิตเมนูอาหารถิ่น โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิด พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาคม องค์กร ภาคเอกชน ร่วมชิมอาหาร ฝีมือเชฟไทย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาหารถิ่น และ วัตถุดิบท้องถิ่นของจันทุบรี ให้มีมูลค่า และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดโต๊ะรับประทานอาหารให้ผู้ร่วมงานได้ชิมอาหารแบบคลาสสิก เลิศหรู มีระดับ และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลปจังหวัดจันทบุรีฝึกเรียนรู้การเสริฟอาหารแก่ผู้ร่วมงาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก