ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกรณีข่าวที่เผยแพร่ทางโซเชียลเกี่ยวกับการนวดแผนไทยใน จ.เชียงใหม่

ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกรณีข่าวที่เผยแพร่ทางโซเชียลเกี่ยวกับการนวดแผนไทยใน จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางนันทวัน ชุติพงษ์วิเวท ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือร้องเรียนของชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีข่าวที่เผยแพร่ทางโซเชียลเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข่าวในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปในทางที่เสื่อมเสียและเสียภาพพจน์ของจังหวัดเชียงใหม่

นางนันทวันฯ กล่าวว่าข้อเรียกร้องของทางชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อภาพที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทย ไม่เป็นไปตามภาพที่เผยแพร่เพราะผลกระทบไม่ตกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงอย่างเดียวแต่มีผลถึงการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการรวมไปถึงพนักงานนวดที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นปกครองตำรวจสาธารณสุขช่วยตรวจสอบร้านนวดที่ไม่เข้าเกณฑ์นวดเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการแต่งกายด้วยปราบปรามอย่างจริงจังหากมีข้อร้องเรียนต้องเข้าตรวจสอบจับกุมโดยทันที และร้องขอให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้เข้าไปตรวจสอบจับกุมลงโทษผู้เผยแพร่คลิป เนื่องจากทำลายภาพลักษณ์การนวดแผนไทยและทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย เพื่อกิจการการนวดแผนไทยเข้าสู่มรดกโลก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมช่วยร่วมรณรงค์ให้สถานประกอบการที่ทำธุรกิจกับนักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบเข้มงวดต่อการออกใบอนุญาตสถานประกอบการและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยอย่างจริงจัง และขอความร่วมมือสำนักงานท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวโดยแนะนำให้เล็งเห็นถึงสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับใดซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังจะช่วยกระตุ้นให้สถานประกอบการที่ยังไม่พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพและหันมาสนใจพัฒนาร้านมากขึ้น ในส่วนของชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาเชียงใหม่ก็จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์การนวดไทยและช่วยสอดส่องดูแลเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อส่วนรวมและชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไป

นางนันทวันกล่าวอีกว่า จ.เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาช้านาน และประกอบกับรัฐบาลกำลังผลักดันให้นวดไทยเป็นมรดกโลก ทางชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ซึ่งได้ทุ่มเทการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมาตลอดโดยมีการจัดอบรมสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของชมรมในด้านต่างๆเช่นการบริการจัดการทั่วไปการบริการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับเจ้าของผู้ประกอบการรวมถึงการอบรมพนักงานในด้านกิริยามารยาทการแต่งกายและทักษะในการนวดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ.

ทรงวุฒิ ทับทอง