ตราด ชาวสวนผัก เกษตรอินทรีย์ กำหนดราคาเอง ผลผลิตไม่มีเหลือ

#ตราด ชาวสวนผัก เกษตรอินทรีย์ กำหนดราคาเอง ผลผลิตไม่มีเหลือ

สำหรับเรื่องราวในวันนี้ เป็นวิถีเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ที่น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวง ร. 9 มาปรับใช้ ร่วม 4 ปี แล้ว แปลงผัก 3 ไร่ ของนายสมควร ผูกศิริ หรือลุงเสือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด หันมาปลูกผักปลอดสาร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แรกเริ่ม ลุงเสือบอกว่า ตนเองได้เริ่มนำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูงานมาจากสถานที่ต่างๆ แล้วเริ่มทำเลย ตอนแรกท้อมาก เพราะผลผลิตได้น้อย และมีอุปสรรค์มากมาย แต่ได้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ มา 2 ปีหลังนี้ เริ่มเข้าใจมากขึ้น ลองผิดลองถูก ศึกษาพืช ดิน รวมถึงการตลาด ลุงเสือบอกว่า เริ่มแรก ต้องทดลองปลูกใช้พื้นที่น้อยๆ ทำเป็นล็อคเล็กๆก่อน ทดลองตลาดก่อนว่าความต้องการของผู้บริโภค ผักชนิดไหนเป็นที่นิยม พอลองเอาไปจำหน่าย ว่าผักชนิดไหน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ก็เริ่มมาปลูกอย่างจริงจัง แต่ก็จะไม่ทิ้งชนิดอื่น จะปลูกผสมผสานกัน

ซึ่งแปลงผักที่นี่ จะผลิตสินค้าได้ตลอดทั้งปี โดยใช้วิธีการเวียนปลูก แต่ละรุ่น แต่ละชนิด สลับกันได้ตลอดทั้งปี ช่วงหน้าหัวฝนจะปลูกพืชกินใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ส่วนการการบริหารจัดการเมื่อช่วงหน้าแล้ง คือปลูกให้น้อยลง และดูว่าพืชชนิดไหนที่ใช้น้ำน้อย ก็จะปลูกพืชชนิดนั้น ปล่อยน้ำใช้หัวเหวี่ยงจากที่ปล่อยน้ำล็อคนึง 5 นาที ก็ปล่อยเหลือเพียง 3 นาที หน้าแล้งผลผลิต เก็บขายก็ได้ประมาณ 800-1,000 บาท ต่อวัน แล้วแต่ชนิดพืช เช่นถั่วฝักยาว และแตงกวา จะเก็บช่วงเช้าและช่วงเย็น ลุงเสือยังบอกอีกว่า ในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษนั้น กำลังได้รับความสนใจและความนิยมต่อผู้บริโภคสมัยใหม่มากขึ้น ทำให้ผักปลอดสารพิษนั้นมีตลาดรองรับที่กว้างขึ้น รวมถึงราคา สามารถกำหนดราคาผลผลิตผักได้เอง แม้ราคาตลาด สินค้าจะสูงขึ้น หรือลดลง ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับ ผลผลิตผักของลุงเสือแต่อย่างใด ผักที่เก็บออกไปขาย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค…

สุนิสา สังข์ทอง จ.ตราด 098-2478946