โครงการร้อยใจรักษ์ สร้างฝายน้ำล้น ช่วยเหลือชาวเกษตรกรแม่สาย

โครงการร้อยใจรักษ์ สร้างฝายน้ำล้น ช่วยเหลือชาวเกษตรกรแม่สาย

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 18 พ.ค.63 เวลา 14.30 น . นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ทหารร้อย ม.3 ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง – นายก อบต. เกาะช้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้า อส.อ.ที่5 แม่สาย ติดตามดำเนินงานการก่อสร้างโครงการร้อยใจรักษ์ สร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำแม่น้ำรวก (สายเก่า) บ.ปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งเริ่มดำเนินงานก่อสร้างมาตั้งแต่ในวันที่ 12 พ.ค.63

โดยคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 25 พ.ค.63 นี้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรได้ และใช้เป็นเส้นทางถนนข้ามลำห้วยใช้สัญจรไปมาในการขนผลผลิตทางการเกษตร

/////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน //////////////