ไม่ทิ้งประชาชน ทัพเรือภาค 1 ร่วมภริยาหน่วยงานและภาคเอกชนลงพื้นที่เชื่อมใจสู้ภัยโควิด 19

ไม่ทิ้งประชาชน ทัพเรือภาค 1 ร่วมภริยาหน่วยงานและภาคเอกชนลงพื้นที่เชื่อมใจสู้ภัยโควิด 19

ทหารเรือมาแล้ววว..ทัพเรือภาคที่ 1 และชมรมภริยาฯ นำทีมอำเภอสัตหีบ อบต.แสมสาร กศน.อ.สัตหีบ ร่วมภาคเอกชน ลงพื้นที่แสมสาร ฝ่าวิกฤต โควิด-19
วันนี้ 17 เม.ย.63 ตามที่ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ มอบหมายชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 และชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 นำโดยคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมฯ นำทีม อำเภอสัตหีบ โดยนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ, อบต.แสมสาร โดยนายประ เสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายก อบต.แสมสาร และ คณะครู กศน.อำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ หน้า กากอนามัยจาก บริษัท SPRC จาก Crocodile โดย บริษัท ฉัตรทวีกิจ คอร์ป เปอเรชั่น จำกัด จากหมู่บ้านนาวีเฮ้า โดย นาย พนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศ มนตรีเมืองสัตหีบ สนับสนุนเจลแอลกอ ฮอล์ล้างมือ จากห้างทองสุพัตราโดย ดร. สถิระ เผือกประพันธ์ สส.จ.ชลบุรี เขต 8
สำหรับการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชา ชนในทุกพื้นที่ของอำเภอสัตหีบ สร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ให้พี่น้องประชาชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ผ่านวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน ตามนโยบาย พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ทหารเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกับประชา ชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีภัย ที่ใดมีอันตราย ที่นั้่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645