วทร 46 ส่งธารน้ำใจให้โรงพยาบาลฯ สู้ภัยโควิด 19

วทร 46 ส่งธารน้ำใจให้โรงพยาบาลฯ สู้ภัยโควิด 19

วันนี้ 17 เม.ย.63 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้รับมอบเงินจาก นาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ รองเสนาธิการฐาน ทัพเรือสัตหีบ/ประธานนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 ในฐานะผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 จำนวน 100,000 บาท และพลเรือตรี นฤพล เกิดนาค เลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จำนวน 100,000 บาท รวม 200,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยา บาลฯ และดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

นาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ กล่าวว่า นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 ได้มอบเงินสมทบทุนสำหรับจัดซื้ออุป กรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ และประการสำคัญ เพื่อขวัญและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 อีกแรงหนึ่ง ซึ่งคนไทยจะไม่ทิ้งกันและเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน
ด้าน พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ที่มอบเงินให้โรงพยา บาลได้นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ช่วยรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน จะร่วมกันต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปให้ได้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323