จังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ บ้านคำหัวคู ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก

จังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ที่ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ บ้านคำหัวคู ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ บ้านคำหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จากส่วนราชการและรับทราบปัญหา ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน มีประชาชนมารับบริการกันเป็นจำนวนมาก

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 53 เมื่อ พ.ศ.2554 การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงความรัก ความสามัคคีกัน และเพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมในโครงการฯ

นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การมอบทุนการศึกษา และจักรยานจำนวน 5 คัน แก่นักเรียนยากจน อีกด้วย

 


///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม_รายงาน

***เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด