จังหวัดเชียงราย สร้างกิจกรรมความร่วมมือกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อโควิค-19 พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จังหวัดเชียงราย สร้างกิจกรรมความร่วมมือกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อโควิค-19 พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันไฟ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ปกคลุมเต็มท้องฟ้าทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย มีค่าสูงทะลุเกินกว่ามาตรฐาน 7-8 เท่า ติดต่อกันมานานกว่า 8 วัน ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งระวังโรคไวรัสโคริด – 19 ที่ต้องมาเผชิญกับปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากการเผาป่าของจังหวัดข้างเคียง และจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา-สปป.ลาว โดยลมจากทิศตะวันตกและทิศใต้ได้พัดพากลุ่มหมอกควันจากพื้นที่จังหวัดด้านตะวันตกและด้านใต้เข้ามาสะสมในพื้นที่ ประกอบกับอุณหภูมิที่ผกผันในระดับล่าง อากาศยกตัวได้น้อยในช่วงค่ำถึงเช้า ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันนั้น

ต่อมา เมื่อเวลา 15.30 น. ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.เชียงราย พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ รอง เสธ.กกล. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปกลางสะพานด่านพรมแดนไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย เข้ายื่นบันทึกข้อตกลงต่อนายหม่องหม่องไหน่ รอง ผวจ.ท่าขี้เหล็ก เมียนม่า ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยขอให้หยุดการเผาป่าในพื้นที่ฝั่งเมียนมา ซึ่งลมได้ที่พัดหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวนมาก ลอยเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อเนื่องมาหลายวัน โดยฝ่ายไทยเสนอให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาค ที่มีตั้งส่วนแยกที่ อำเภอแม่สาย และชุดเหยี่ยวไฟป่าไม้ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ในการวางแผนป้องกันการเผาป่า การดับไฟป่า หากทางการเมียนมาร้องขอให้ช่วย ซึ่งทางการฝ่ายเมียนมาได้ตอบรับและยินดีจะร่วมมือกันวางแผน ดำเนินการสกัดกั้นการเผาป่าโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 2 จังหวัด ได้ใช้รถดับเพลิง ทำการฉีดน้ำพ่นขึ้นอากาศ เปิดกิจกรรมความร่วมมือฯ บริเวณหน้าด่านพรมแดน ย่านการค้าไปตามถนนพหลโยธิน ถึงหน้ามูลนิธิกวงเม็ง เป็นระยะทางยาว 2 กม.เพื่อลดฝุ่นละออง และสร้างความชุ่มชื่นในอากาศบนความร่วมมือและมิตรภาพอันมั่นคงและยืนยาว

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/03/63