สร้างแนวกันไฟป่าพื้นที่สวนป่าพุทธยันตี

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
สร้างแนวกันไฟป่าพื้นที่สวนป่าพุทธยันตี

18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น
ชาวบ้าน เยาวชน ทหารนอกเครื่องแบบพร้อมทำงาน จิตอาสาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ชุดไฟป่า นักเรียนตามอัธยาศัย (กศน) กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครครูในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จำนวนกว่า100 คน ได้ร่วมกันสร้างแนวกันป้องกันไฟป่าเข้าในพื้นที่ปลูกป่าใหม่ที่สวนป่าสาธารณะพุทธชยันตี บ้านปางหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายทองวัน กิติแก้ว กำนันตำบลหนองบัวอดีตกำนันดีเด่นแหนมทองคำ นำทีมขึ้นสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการลุกไหม้ในพื้นที่ป่าใหม่แห่งนี้ สวนป่านี้เกิดจากการรวมพลังของทุกฝ่ายสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นป่าที่ปลูก ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นสักทอง ฯ มีพื้นที่มากกว่า 200 กว่า ไร่ เป็นป่าชุมชนที่ปลูกขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรักป่ารักแหล่งต้นน้ำลำธาร แรกเริ่มเป็นเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้เพราะชาวบ้านบุกรุกเพื่อต้องการจะปลูกพืชเศรษฐกิจ แต่ทางคณะทำงาน กับพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริป่ารักน้ำ อำเภอไชยปราการ ได้ขอคืนผืนเขาหัวโล้น โดยการขอซื้อเพื่อทำการปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมารักษาแหล่งต้นน้ำออกรู ซึ่งน้ำออกรูนี้มีมานานมากและไม่เคยแห้งเหือดหายไปไหน ชาวบ้านเกษตรกรสามารถแบ่งน้ำนี้ตามสัดส่วนใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค เลี้ยงสัตว์ปลูกพืชทางการเกษตร ซึ่งเพียงพอกับชาวบ้านในพื้นที่ แต่ทุกวันนี้ป่าหายไปมากน้ำเริ่มจะแห้งลงและเหลือน้อย ซึ่งต้องทำการอนุรักษ์กันไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีโอกาสเข้ามาพบเห็นและได้ใช้น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป