จังหวัดราชบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาลิงตามสถานที่สาธารณะสร้างปัญหาลักขโมยอาหารและทำร้ายประชาชน

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาลิงตามสถานที่สาธารณะสร้างปัญหาลักขโมยอาหารและทำร้ายประชาชน.

ที่ห้องประชุมลำภาชี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่18ก.พ2563เวลา9.00น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่อง ลิง ในสถานที่สาธารณะอุทยาน สวนรุกขชาติและสวนสาธารณะตามธรรมชาติในพื้นที่ จ.ราชบุรี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ปัญหาลิงในสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี สร้างปัญหาลักขโมยสิ่งของ อาหารการกิน และก้าวร้าวทำร้ายร่างกายประชาชน เนื่องจากเกิดจากการขยายพันธุ์ของลิง อักทั้งยังเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงทำให้ฝูงลิงเกิดการแพร่ขยายประชากรลิงมากขึ้นทุกๆปีจึงเกิดปัญหาตามมาและเกิดการร้องเรียนจากประชาชนให้จังหวัดเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีมติให้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดสรรงบประมาณในการทำหมันลิง การจัดระบบป้องกันการบุกรุกของลิง การหาแนวทางในการป้องกัน การให้ความร่วมมือกับประชาชนที่มีบ้านเรือนของประชาชนใกล้กับพื้นที่ ที่ลิงอาศัยอยู่อย่างจริงจัง

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน