ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรหาราช

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรหาราช

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรหาราช ณ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชนาส ชัชวาลวงศ์ , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรหาราช ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้น ประธานได้นำจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาด โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็น 4 โซน

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในรอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิเช่น ทำความสะอาดอาคาร กวาดพื้น กวาดใบไม้ ฉีดน้ำล้างพื้น ล้างท่อระบายน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันพุธที่สองและวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการทำความสะอาด ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นสถานที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกปลอดภัย เมื่อมาใช้บริการที่หน่วยงานราชการ ต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด