คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 14:00 น คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เดินทางมาถึงบ้านป่าโคกตาด ตำบลป่าเลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อลงดูพื้นที่ที่มีข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับราชการ นำโดยนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายสุทา ประทีปณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง นายธีรจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ โดยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมาคอยให้การต้อนรับและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเช่นนายอำเภอเเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ที่ดิน มาร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ

และมีการพาลงพื้นที่โดยมีชาวบ้านเป็นผู้นำพาไปดูพื้นที่เขตหลักหมุด หลังจากลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยได้มีการเรียกพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารต่างๆและได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อที่จะได้ให้ความเป็นธรรม โดยมีการนัดพูดคุยเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ยเวลา 10:00 น คณะกรรมาธิการชุดนี้มีผู้เเชื่ยวชาญเรื่อง ของที่ดินร่วมเดินทางมาด้วย จึงทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่าจะประสบความสำเร็จ