นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง/หน.ศปก.อ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในพื้นที่

นาย อำเภอตะกั่วทุ่ง ตรวจเข็ม
วันที่ 17 ม.ค. 65
นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง/หน.ศปก.อ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19 ในพื้นที่

ดังนี้
1.ตรวจสอบความคืบหน้าการจัดตั้ง CI ต.หล่อยูง ณ อาคาร สนง.อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) ซึ่งขณะนี้งานโครงสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือระบบ CCTV และระบบสื่อสารในบางจุด ในส่วนของเตียง วัสดุอุปกรณ์ ทาง อบต.หล่อยูง ได้ดำเนินการสั่งซื้อแล้ว ทั้งนี้ จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้
2.ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง CI ต.กระโสม ณ รร.บ้านหินสามก้อน ซึ่ง จ.พังงา ออกประกาศจัดตั้ง CI เรียบร้อยแล้ว ในขั้นต้น อบต.กระโสม จะดำเนินการจัดเตรียมด้านอาคารสถานที่ การติดตั้งระบบ CCTV ระบบควบคุมสื่อสาร และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
3.ส่งตัวผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ ม.8 ต.หล่อยูง จำนวน 12 ราย เข้ารับการประเมินอาการ เอ็กซเรย์เบื้องต้น ที่ รพ.ตะกั่วทุ่ง โดยหลังจากการประเมินอาการทางแพทย์ได้ให้ผู้ป่วยยืนยันกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน HI จำนวน 11 ราย จำนวน 2 หลัง

บ้านเลขที่ 40 และ 40/2 ม.8 ต.หล่อยูง ส่วนอีก 1 ราย แพทย์ประเมินแล้วให้พักรักษาตัวที่ รพ.ตะกั่วทุ่ง
4.ดำเนินการตรวจยืนยันด้วยวิธีการ RT-PCR กลุ่มบุคคลในพื้นที่ ม.6 ต.กระโสม จำนวน 2 ราย ที่มีผล ATK+ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล ให้แยกกักตัวใน LQ ศาลาหินสามก้อน
5.ดำเนินการตรวจยืนยันด้วยวิธีการ RT-PCR บุคคลในพื้นที่ ม.5 ต.กระโสม จำนวน 1 ราย ที่มี ATK+ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล ให้แยกกักตัวที่ LQ ศูนย์จริยธรรมบ้านเขาเปาะ
6.ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ใน รร.บ้านในหยง และ รร.บ้านควน ป้องกันการติดเชื้อในสถานศึกษา