รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9

17ธันวาคม2564
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. พระครูวรสุตเขต ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้นำสามเณรนักเรียน ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าว ตีข้าว ในกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลกอีกด้วย

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นาบุญวัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งคนไทยทุกคนยังคิดถึงรำลึกถึงพระคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชน ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ได้ทำความดีและนำนักเรียนปฏิบัติตามแนวปรัชญาของพระองค์ท่าน