สงขลา/สะเดา ผบ.พล.ร.5 ประชุมแถลงแผนป้องกันชายแดนสั่งคมเข้มสกัดสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

สงขลา/สะเดา ผบ.พล.ร.5 ประชุมแถลงแผนป้องกันชายแดนสั่งคมเข้มสกัดสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ม.2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา พลตร วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี/ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 ได้เดินทางมาประชุมการแถลงแผนป้องกันชายแดน ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกนมทหารราบที่5 โดยมี พันเอก ฐนิตพนธ์ หงส์วิไล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ให้การต้อนรับ ในการเข้าร่วมประชุมแถลงแผนป้องกันชายแดน ร่วมกับ หน่วยงานราชการด้านความมั่นคง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย ทั้งจังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส และ ยะลา
ซึ่งการจัดการประชุมการแถลงแผนป้องกันชายแดนในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนของกองกำลังเทพสตรี เพื่อจะนำไปสู่การบูรณาการ การร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเน้นการปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก การสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (โอไมครอน) ตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย และมาตรการรองรับการเปิดประเทศ (Covid Free Setting)

การสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายุทธปัจจัย จากประเทศเพื่อนบ้านนำเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่, การลักลอบขนยาเสพติด, การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, อาชญากรรมข้ามชาติ, การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนการป้องกันการผ่านเข้า-ออก นอกประเทศของผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการนำความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 เข้าสู่ประเทศไทย และการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอน ตามกฎหมายในการผ่านแดนในพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดน

ภาพ-ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจีงหวัดสงขลา