จ.พังงา นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง

จ.พังงา นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง

วันที่ 17 ธ.ค.63
จังหวัดพังงา โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 หมู่ 11 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และความรู้จากหน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพ มอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธของส่วนราชการที่ได้นำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ตลอดจนสร้างความสมานสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน รวมทั้งรับฟังเวทีสมัชชาพังงาแห่งความสุขระดับอำเภอ

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นำท้องที่ ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย คือ นางทองย้อย ฉิมพงษ์ อายุ 88 ปี 101/4 ม.8 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง และนางอารมณ์ สังข์ด้วงยา อายุ 83 ปี 70 ม.9 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง พร้อมกับมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ มอบชุดของขวัญยาสามัญประจำ บ้าน และโปสการ์ดปีใหม่ 2564 ในโครงการของขวัญปีใหม่ 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”