พะเยา หมอกลงจัดอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย

พะเยา หมอกลงจัดอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ พบมีหมอกลงจัด หลังอุณหภูมิเริ่มสูงข้นเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของรถ เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ โดยสามารถมองเห็นได้เพียงระยะ 30 เมตร ขณะที่อุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ พบมีหมอกลงจัด หลังอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำมาก ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเดินทาง รถที่สัญจรไปมาต้องเปิดไฟหน้ารถทุกคัน ในช่วงที่เดินทาง เนื่องจากระยะในการมองเห็นเพียง 30 เมตร ซึ่งกระทบต่อการเดินทางจากภาวะที่มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่น ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส และสภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงมีความหนาวเย็นอยู่ และมีหมอกปกคลุมค่อนข้างหนาจัดแทบทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าสภาวะอากาศหนาว ยังคงปกคลุมในพื้นที่ตลอดจนถึงอาทิตย์นี้