ดร. เสกสรรนิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในการบวงสรวง

17 พย 2563 เวลา 8.39 น. บวงสรวงศาลหลักเมือง แบบพราหมณ์
ดร. เสกสรรนิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในการบวงสรวง

โดยมีแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก เช่น นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยญช์สุทธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้า รวมถึงสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และพี่น้องประชาชน

ได้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีอาจารย์ณรงค์ จันทร์เชื้อ เป็นเจ้าพิธี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม ดร. เสกสรรนิยมเพ็งดี ได้นำเครื่องเซ่นใหว้ แจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมในพิธี