ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด /ปี 2564

ร้อยเอ็ด/…
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด /ปี 2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ 17 พ.ย.2563 ที่ห้องประชุม ประชาสัมพันธ์จังหวัด ถนนเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีนางจิดาภา แก่นนาคำ รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนจากทุกสำนักข่าว และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีในตัวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด และประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในระหว่างศุกร์ที่ 25 ธ.ค.2563-อาทิตย์ที่ 3 ม.ค.2564 รวม 10 วัน ณ.มทบ.27.ค่ายประเสริฐสงคราม.

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดงานกาชาด และประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอกรับทราบโดยผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ.

ดำเนิน พรมไชา/รายงาน