นครนายก – สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

นครนายก – สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

ที่อ่างเก็บน้ำวัดพระฉาย บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายบุญส่ง สิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานี จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 250,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 5,000 ตัว และปลาบู่ 96 ตัว รวมทั้งสิ้น 300,096 ตัว

กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานประมงจังหวัดนครนายกร่วมกับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดด่านปราการชลนครนายกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นประธานในการโยนจุลินทรีย์ก้อนลงในอ่างเก็บน้ำแก้มลิงวัดพระฉาย ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก