รมต.วัฒนธรรม สักการะพระพุทธมหาธรรมราชา ในโอกาสเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563

รมต.วัฒนธรรม สักการะพระพุทธมหาธรรมราชา ในโอกาสเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาสักการะพระพุทธมหาธรรมราชา(องค์จริง) ที่มณฑปวัดไตรภูมิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รายงานการดำเนินการบูรณะพระเจดีย์ทรงปรางค์ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี โดยพระเจดีย์ทรงปรางค์องค์นี้เป็นเจดีย์ขนาด 7.50 คูณ 7.50 เมตร สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนปั้นลายประกอบ รูปแบบประกอบด้วยฐานเขียงย่อมุมไม้ยี่สิบ จำนวน 3 ชั้น ต่อด้วยฐานบังทองไม้ (ยืด) ลูกแก้วอกไก่ย่อมุมไม้สิบสอง จำนวน 3 ชุด รองรับเรือนธาตุ ยกเก็จทำซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน

ส่วนยอด (หลังคา) เป็นปรางค์ (กลีบขนุน + บันแถลง) ปัจจุบันการบูรณะให้กลับคืนคงสภาพใกล้แล้วเสร็จ นอกจากนี้เสนอของบประมาณเพื่อบูรณะอุโบสถ ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงหลังคาไม้มุงกระเบื้องดินเผา ประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ เดิมเคยมีเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหน้า 2 องค์ และมีเจดีย์รายเป็นซากโบราณสถานขนาด 2.0 คูณ 2.0 เมตรซึ่งทรุดโทรมตามกาลเวลา
ทั้งนี้วัดไตรภูมิ มีประวัติสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา อดีตเคยเป็นวัดกลางเมือง มีอายุประมาณ 435 ปี เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นศูนย์กลางพิธีที่ใช้ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์ “ประเพณีเก่าแก่หนึ่งเดียวในโลก” วัดคู่เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับที่จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาบูรณะ รวมทั้งการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลกต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2563 ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารต่อไป