จ.จันทบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

จ.จันทบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

วันนี้ ( 17 ก.ย.62 ) ที่อ่างเก็บน้ำคลองประแกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดจันทบุรี ตำบลพวา และอำเภอแก่งหางแมว จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวน 2 แสน 6 หมื่นตัว เป็นปลาน้ำจืด จำนวน 2 แสนตัว กุ้งก้ามกราม 6 หมื่นตัว // กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลานิล จำนวน 30 ราย และกิจกรรมส่งเสริมโครงการประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียนจำนวน 3 โรงเรียน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก