เยียวยาร่างกาย และจิตใจ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ และสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจดูแลสุขภาพผู้ประสบอัคคีภัยและประชาชน พร้อมชุดจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดปรับพื้นที่ บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

“เยียวยาร่างกาย และจิตใจ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ และสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจดูแลสุขภาพผู้ประสบอัคคีภัยและประชาชน พร้อมชุดจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดปรับพื้นที่ บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วย โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ และสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และทหารจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 34 และ 34/1 หมู่ที่ 11 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

เบื้องต้นชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้ให้บริการตรวจสุขภาพ และบำบัดดูแลภาวะความเครียดที่เกิดจากการประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วย รวมถึงให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้ทำการเก็บสิ่งของ ทำความสะอาด เก็บเศษวัสดุภายในซากบ้านพักอาศัยที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่ต่อไป