นครนายก พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล อดีตเจ้าอาวาสและมอบทุนการศึกษา ปี 2562

นครนายก พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล อดีตเจ้าอาวาสและมอบทุนการศึกษา ปี 2562
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล อดีตเจ้าอาวาสและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอาะมหลวง (วัดหลวงพ่อปากแดง) พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการคุณของวัดอุดมธานี พระอารามหลวง และพิธีมอบทุนการศึกษา แก่สามเณรวัดคีรีวัน เด็กเรียนโรงเรียนวัดอุดมธานี โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา(วัดหนองโพธ์) โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)บ้านนานครนายก โรงเรียนเทศบาลท่าช้าง ร่วมจำนวน 210 ทุน
ด้วยวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครนายก เสนาสนะภายในวัดที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานเกิดความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงกำหนดพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะและได้จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล ให้กับอดีตเจ้าอาวาสและมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนทีเรียนดี แต่ทางบ้านยากจน เป็นประจำทุกๆปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนของชาติสืบต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก