ร้อยเอ็ด/… กองพลทหารราบที่ ๖ โดยกรมทหารราบที่ ๑๖ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยจัดชุดเสนารักษ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมเยียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและมอบเวชภัณฑ์รักษาโรค เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย

ร้อยเอ็ด/…
กองพลทหารราบที่ ๖ โดยกรมทหารราบที่ ๑๖ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยจัดชุดเสนารักษ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมเยียมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและมอบเวชภัณฑ์รักษาโรค เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย

(ARMY BARBER) ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมฟรี อีกทั้งได้จัดชุดช่างลงพื้นที่เพื่อช่วยซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรให้กับประชาชนฟรีถึงที่บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.โพนขวาว ม.๖ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร
วัตถุประสงค์:เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของประชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกด้วย

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน
Cr:กลุ่มไลน์ Pr พล.ร.6