นายกฯร่วมประมงดึงปราชญ์ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ หนุนชาวประมงเลี้ยงชีพได้ทั้งปี

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายกฯร่วมประมงดึงปราชญ์ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ หนุนชาวประมงเลี้ยงชีพได้ทั้งปี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิ.ย.65 นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บริเวณชายฝั่งทะเลของหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการทำประมงชาวฝั่ง ด้วยการขอความร่วมมือจากนายโมฮำมัด อูมา ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งการจัดทำซั้งหรือปะการังจากทางมะพร้าวสด ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นวิถีต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน เพื่อนำไปวางตามแนวร่องน้ำซึ่งไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก ที่เป็นข้อจำกัดของชาวประมงที่มีเรือขนาดเล็ก ไม่สามารถที่จะออกไปจับปลากลางทะเลได้ ในการสร้างแหล่งอนุบาลและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ที่ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมงชาวฝั่งสามารถจับสัตว์น้ำได้ตลอดทั้งปี เมื่อสัตว์น้ำเจริญเติบโตเต็มวัย แถมยังเป็นการเสริมสร้างให้มีรายได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน
ในโอกาสนี้ นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ได้มอบพันธุ์กุ้งแซบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมชายทะเลของหาดนราทัศน์ ซึ่งยึดอาชีพประมง จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนกาแลตาแป กาแลปาแย โต๊ะกอดอร์ ท่าเรือ 2000 ตลาดเก่า และชุมชนชายทะเล เพื่อนำไปปล่อยเป็นต้นทุนให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ