กองกำลังสุรนารีพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน 3 จังหวัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ 44

กองกำลังสุรนารีพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน 3 จังหวัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ 44

.
เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังสุรนารี ครบรอบปีที่ 44 โดยมี นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำสื่อมวลชน 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน

ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมและแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่รับผิดชอบ และมอบของที่ระลึกกรอบรูปท้าวสุรนารีแก่สื่อมวชน นอกจากนี้กองกำลังสุรนารี ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมสื่อมวลชนกับทีมกองกำลังสุรนารี และการจัดงานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ ดนตรีบรรเลง และร้องเพลง ในบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองอีกด้วย ทั้งนี้ได้ดำเนินการดังกล่าว ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

*********
ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ