พลโทไพโรจน์ วรรณตรง ประธานชมรมทหารผ่านศึก จัดให้มีการแถลงข่าว ถึงเรื่องของ การจัดแสดง นาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณที่ทำการชั่วคราว ชมรมทหารผ่านศึก เวลา 10:00 น พลโทไพโรจน์ วรรณตรง ประธานชมรมทหารผ่านศึก จัดให้มีการแถลงข่าว ถึงเรื่องของ การจัดแสดง นาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึง 17.00 น ณ.ห้องประชุมพร้อมพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จุดประสงค์เพื่อ

1 หารายได้ เข้ากองทุน จัดการงาน สวัสดิการสมาชิก ทหาร ที่ประสบความเดือดร้อน
2 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจประสานใจที่ดีรู้รักสามัคคีทำดีด้วยหัวใจ ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
3 เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะการแสดง นาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์
หลังจากนั้น พลโทไพโรจน์ ได้ชี้แจง ให้กับสมาชิกทหารผ่านศึกที่มาร่วมประชุมวันนี้ ให้ทราบว่าเรื่อง ที่ทำการแห่งใหม่นั้น อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาสถานที่ให้อยู่
และยังฝาก ถึงสื่อมวลชน ให้ช่วย การเผยแพร่ ถึงเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย ซึ่ง ถ้าหาก มีปัญหาอะไร เกี่ยวกับเรื่องของการขายบัตร ให้ติดต่อมาที่ฝ่ายประสานงาน ที่เบอร์โทร 098 801 1233 และ 0624138405 ได้ตลอดเวลา จะมีเจ้าหน้าที่คอย ดูแล อยู่ หลังจากนั้น ได้ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี