Delivery Masks มณฑลทหารบกที่ 39 เดินหน้าดูแลประชาชนแจกหน้ากากอนามัยให้ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรม 39 Army Delivery ….Return ” ส่งถึงที่…ดูแล…ถึงบ้าน

Delivery Masks มณฑลทหารบกที่ 39 เดินหน้าดูแลประชาชนแจกหน้ากากอนามัยให้ชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรม 39 Army Delivery ….Return ” ส่งถึงที่…ดูแล…ถึงบ้าน..”

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถจักรยานยนต์ 39 Army Delivery ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลก, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ได้จัดชุดปฎิบัติการกืจการพลเรือนประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข และรณรงค์ชวนประชาชนให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฟื้นเศรษฐกิจ กลับมามีความสุขเหมือนเดิม

มณฑลทหารบกที่ 39 เดินหน้าสานต่อเป็นปีที่ 2 จัดกิจกรรม 39 Army Delivery ….Return ” ส่งถึงที่…ดูแล…ถึงบ้าน..” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผล กระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับชุมชนในพื้นที่ พร้อมจัดกำลังพลชุด 39 ARMY DELIVERY ขับขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจ ตั้งขบวนรถออกช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย Delivery Masks นำใส่กล่อง 39 MOBILE DELIVERY หลังรถเหมือนรถจักรยานยนต์ส่งอาหารทั่วไป ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกำลังพลชุดนี้ จะใช้รถจักรยานยนต์ นำหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ 1 ใน ฝ ไอเทม สำหรับประชาชนทุกคนต้องสวมใส่เป็นด่านแรกของการป้องกันไวรัสโควิค – 19 ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ออกไปมอบให้แก่ชาวบ้านถึงที่บ้านเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือในเบื้องต้น